logo
HOME | KONTAKT

Taśmy węglowe

Taśmy węglowe

Konstrukcje budowlane wymagają wzmocnienia z powodu pogorszenia się ich stanu technicznego na skutek upływu czasu i eksploatacji, zmiany wymagań (np. podwyższenia klasy nośności mostu), zmiany funkcji konstrukcji lub elementów (np. urządzenie biblioteki na piętrze), zmian konstrukcyjnych wynikających z przebudowy (usunięcie słupów, wycięcie otworów itp.).

 Do niedawna jedyną dostępną metodą wzmocnienia było umieszczenie dodatkowych elementów nośnych, najczęściej w postaci belek stalowych o znacznych przekrojach. Obecnie, nowoczesną metodą jest naklejanie taśm z włókna węglowego, mat i kształtek z materiałów kompozytowych, których głównym składnikiem są włókna węglowe.Taśmy węglowe są nowoczesnym rozwiązaniem w obszarze wzmacniania konstrukcji budowlanych wyróżniających się swoimi wyjątkowymi parametrami oraz szerokim zakresem zastosowań. Do ich produkcji wykorzystuje się włókna węglowe znajdujące idealne zastosowanie we wszelkich obszarach, w których występują rozciągane elementy konstrukcyjne. Dzięki wykorzystaniu taśm węglowych miejsca te zyskują zwiększoną wytrzymałość zarówno pod względem rozciągania jak i zginania, zmniejszona jest także szerokość występujących rys oraz ugięcie. Taśmy węglowe.

 Efektywność wzmocnienia taśmami i podstawowy zakres zastosowań metody

Efektywność wzmocnienia konstrukcji betonowych taśmami kompozytowymi jest bardzo wysoka. W zależności od rodzaju taśm, liczby ich warstw i rodzaju obciążenia, graniczna nośność elementu wzrosnąć może nawet 2÷3 krotnie w porównaniu do elementu niewzmocnionego. Dotyczy to zwłaszcza belek. W praktyce jednak wystarcza, przynajmniej w odniesieniu do niektórych konstrukcji (na przykład mostów), aby w zakresie normalnego użytkowania wzmocnienie to wynosiło od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, co uzyskuje się niemal zawsze.

 Dotychczasowe doświadczenia (w tym także krajowe) ze wzmacniania istniejących konstrukcji pozwalają wskazać następujące zakresy najczęstszego i racjonalnego stosowania taśm kompozytowych Sika® CarboDur® w obiektach betonowych:

gdy wymagane jest wzmocnienie z uwagi na naprężenia normalne w belkach lub płytach - wtedy taśmy naklejane są zgodnie z tzw. obwiednią momentów zginających, mogą więc mieć różne długości i być naklejane w jednej lub większej liczbie warstw (występuje tu pewna analogia do układu zbrojenia prętami w elementach zginanych);
gdy wymagane jest wzmocnienie, noszące raczej cechy zabezpieczenia, wynikające na przykład z obawy przed skutkami pęknięcia skorodowanych kabli sprężających w belkach prefabrykowanych lub innych - wtedy taśmy naklejane są „od podpory do podpory”, czyli na całej długości elementu;
gdy wymagane jest wzmocnienie z uwagi na ścinanie lub naprężenia główne rozciągające - wtedy odcinki taśm naklejane są na zewnątrz elementów (zwykle belek) w kierunkach takich, jak pręty odgięte.

Taśmy węglowe to uniwersalny materiał o niezwykłej wytrzymałości oraz uniwersalności zastosowań. Taśmy Sika Carbodur czy S&P C-Laminate są gotowymi produktami kompozytowymi wykonanymi z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej. Przeznaczone są do wzmocnień konstrukcji stalowych, żelbetowych murowych i drewnianych.

 

Poniżej zakres naszych specjalistycznych robót:

wzmocnienia konstrukcji taśmami węglowymi

sprężanie taśm węglowych

wzmocnienia konstrukcji matami węglowymi

wzmocnienia konstrukcji matami szklanymi

wzmacnianie i uszczelnianie konstrukcji metodami iniekcyjnymi

wzmacnianie konstrukcji elementami stalowymi

naprawa żelbetu materiałami PCC

wykonywanie izolacji poziomych techniką iniekcyjną

wykonywanie izolacji powierzchniowych (pionowych, powłokowych)

 

Zastosowanie taśm węglowych:

Do wzmocnień konstrukcji w następujących przypadkach: Zwiększenia obciążeń:

Wzrost obciążenia użytkowego w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej

Wzrost obciążenia użytkowego na mostach

Montaż ciężkich urządzeń w budynkach przemysłowych

Stabilizacja drgających konstrukcji

Zmiana przeznaczenia istniejących obiektów

Uszkodzenia elementów nośnych (np.):

Proces starzenia materiałów konstrukcyjnych

Korozja zbrojenia

Uderzenia pojazdami

Pożar

Trzęsienia ziemi, tąpnięcia

Konieczność poprawienia warunków użytkowania konstrukcji:

Ograniczenie odkształceń

Redukcja naprężeń w zbrojeniu

Zmniejszenie szerokości rozwarcia rys

Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej

Zmian schematu statycznego:

Usunięcie ścian, słupów

Usunięcie fragmentów stropów (dodatkowe otwory w stropach)

Wystąpienia błędów w projektowaniu lub wykonawstwie:

Zbyt małe przekroje zbrojenia

Niewystarczające wymiary elementów

Charakterystyka:

Taśmy węglowe są to wytwarzane w procesie poltruzji włókna węglowe zatopione w matrycy z żywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer – CFRP). Służą do wzmocnień konstrukcji żelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych.
Taśmy kompozytowe są montowane do konstrukcji jako zewnętrzne zbrojenie.

Odporność na korozję

Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Bardzo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa

Bardzo długa trwałość

Niewielki ciężar

Dowolne długości, nie trzeba wykonywać złącz

Niewielkie wymiary poprzeczne

Możliwość malowania

Łatwość transportu materiału

Możliwość krzyżowania w jednej płaszczyźnie taśm, prowadzonych w dowolnych kierunkach

Łatwość aplikacji, zwłaszcza w pozycji sufitowej

Dostępne są typy o różnej wytrzymałości na rozciąganie i o różnym współczynniku sprężystości

Wysoka odporność na alkalia

Taśmy węglowe mają gładką powierzchnię bez wystających włókien

Dopuszczenia i aprobaty w wielu krajach

Materiały kompozytowe z włókien węglowych:

Sika Carbodur: S512, S614, S812, S1012, S1014, 

Kotwy Sika Dur FX50

Maty Sika Wrap

Kształtki Sika Carboshear

S&P Lamellen 50/1.2, 80/1.4, 100/1.2, 100/1.4

Nasza oferta

Naprawy konstrukcji z betonu, żelbetu, murowanych, drewnianych taśmami i matami kompozytowymi z włókien węglowych. Zwiększanie nośności stropów, belek. Iniekcje, sklejanie pęknięć w konstrukcjach betonowych, kamiennych i murowanych, wypełnianie ubytków betonu oraz pustych przestrzeni, zabezpieczanie zbrojenia. Taśmy węglowe.

 

 

Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi, matami kompozytowymi z włókien węglowych, zbrojenie zewnętrzne, zwiększanie nośności: stropów, słupów, podciągów. sprężanie taśm węglowych.
Cięcie betonu, wycinanie otworów np. drzwiowych w ścianach, pod schody w stropach, bezpyłowo, cięcie betonu piłami diamentowymi, wiercenie otworów techniką diamentową.
Naprawy konstrukcji żelbetowych zaprawami PCC i PC
Kucie betonu, ręczne wyburzenia.
Zabezpieczenia ppoż. wzmocnień, dylatacji, przejść instalacyjnych.
Montaż kotew talerzowych.
Wklejanie prętów, starterów.
Iniekcje ciśnieniowe, sklejanie i uszczelnianie rys.
Certyfikaty firm Sika, S&P, Rockwool, Rigips, Webac, Promat, Hilti

Szeroki zakres stosowania tąśm węglowych, mat z włókien węglowych i kształtek w budownictwie:

Zwiększanie nośności:
- Zwiększenie obciążeń elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych
- Zmiana warunków użytkowania obiektu
- Konieczność zamontowania cięższych urządzeń w obiektach
- Stabilizacja wibracji i oscylacji

Modyfikacja konstrukcji ze względu na:
- Zmianę schematu statycznego
- Otworowania w płytach stropowych
- Zwiększenie odporności sejsmicznej
- Korekta błędów projektowych lub wykonawczych

Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych:
- Korozja zbrojenia (ubytki w zbrojeniu)
- Starzenie się materiałów konstrukcyjnych
- Uszkodzenia spowodowanie pożarem, uderzeniem, itp.

Poprawa użyteczności obiektów:
- Redukcja rozwartości rys
- Redukcja naprężeń rozciągających w stali
- Poprawa wytrzymałości zmęczeniowej
- Wydłużenie żywotności obiektów zabytkowych

 

 

Kontakt

RAB Technika Diamentowa
ul. Geodezyjna 80/18
03-290 Warszawa
NIP 524 10 61 690
REGON 011771602
BANK santander Polska 
Nr r-ku 83 1500 1070 1210 7000 7970 0000
tel/fax: +48/22/632 10 88

mobile:
501 165 264 Tomasz Radzki 
501 298 912 Bogdan Radzki
502 157 855 Sławek Radzki
rab@technikadiamentowa.com